Saha nami-namina tina Imam teh ?

Saha nami-namina tina Imam teh ?

(Sumber kitab2 suni)

 

Ngalanjutkeun pembahasanana kana nami2 Imam , penting jigana urang kenal heula perihal hadits anu berkenaan jeung :

A. Imam, atawa ulil amri didieu teh itrah (turunan nabi) ti ahlulbaet anu maksum, ku berbagai lafadh

1. tina sahih muslim

… انا تارك فيكم ثقلين، أوّلهما كتاب الله فيه الهُدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه ثم قال: وأهل بيتي، أذكّركم الله في أهل بيتي، أذكّركم الله في أهل بيتي، أذكّركم الله في أهل بيتي…[1]

Kaula ninggalkeun ka anjeun dua PUSAKA (ANU BEURAT) anu kahijina  Kitabullah (Al-Quran) dijerona petunjuk jeung cahaya, candak ku anjeun eta kitabullah jeung cekel sing pageuh (eta kitabullah), maka ngadorong (marentah nabi) kana kitabullah jeung nyemangatan (ka eta kitabullah), (anu kaduana) jeung Ahlibait kaula, kaula ngemut2 ka anjeun Allah(jadi saksi) perihal ahlulbaet kaula (3 kali disebatkeuana)

2. Tina musnad ahmad

قال رسول الله ـ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ـ إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السّماء والأرض، أو ما بين السماء الى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض

Rasulullahsaww ngadawuh- kaula ninggalkeun ka anjen dua KHALIFAH (pamimpin) (kahijina) Kitabullah (Quran) tali anu ngabentang langit jeung bumi, atawa ti langit ka bumi,(kaduana) itrati (keturunan kaula) ahlibaiti , saenya2 kadua-duana moal misah nepi balik deui ka (telaga) Haudh[2]

Dina eta hadits bisa katingali yen Ahlul bait teh keturunan nabi anu dijelaskeun dina Al-quran anu maksum, tah  ieu ahlulbaet teh nepi ka jaman akhir bakal aya marengan eta Alquran, janten Ahlulbaet teh anu faham 100 persen Al-quran, disebatna oge Quran anu hirup.

Dina kitab2 suni sanesnna oge seueuer saperti aya dina Sunan At-Tirmidzi jilid 5/621, Annasai bab khashaish hal 30

Ieu disebatna teh Hadits Tsaqalain (DUA PUSAKA NU AGEUNG) tertulis dina kitab2 suni komo deui dina kitab syiah mah.

 

B. Hadits Safinah (perahu) dimana fungsi Imam ahlulbaet didieu teh jiga parahu

مثل أهل ايتي كسفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها هلك

Permisalan Ahlulbait kaula saperti Perahu Nuh as , saha jalma anu naek bakal salamet saha jalmi anu ngalawan (teu naek) bakal cilaka[3]

Hadits Safinah tos masyhur jeung mu’tabar dikalangan mazhab suni bahkan Mufassir Suyuty dina Durul mansurna  anu ngajelaskeun ayat ka 58 ti Albaqarah anu nafsirkeun yen negeri eta negeri ahlil bait nabi. Hakim nisyaburi dina mustadrakna oge nyebatkeun dina 3/150, Ibn Atsir din nihayah oge nyebatkeun, Mufassir Fakhrurazi dina tafsirna mafatihul ghaib dina ayat mawaddah, sareng seueur deui anu nyebatkeun eta hadits.

 

Salajeungna urang bahas perihal jumlah para  Imam ahlubaet teh aya 12 tea

1. di sahih muslim

حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة ) ….( كلهم من قريش )

Nyarios ka kami Hadab ibn Khalid, alazdi, nyarios ka kuring Himad ibn Salmah ti Samak ibn Harb nyarios , ngadangu Jabir ibn Samrah nyarios kuring ngadangu, yen Rasulullah saww ngadawuh :

Islam bakal salawasna Aziz (agung)(sampai hari kiamat) nepi datangna 12 khalifah , ..sadayana ti Quraisy[4]

Dina sahih mslim oge nyebatkeun hadits ieu dina sabaraha lafadzh

Samisal ku lafadz

إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة

Saenya2 na urusan eta (kekhalifahan) moal beres nepi ka berlalu ka maranehanana 12 Khalifah

 

2. sahih Bukhari

حدثني محمد بن المثنى حدثناغندر حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت جابر بن سمرة قال

 : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( يكون اثنا عشر أميرا ) فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال ( كلهم من قريش )

 

Nyarios ka kuring Muhammad ibn Almutsanna , …………ngadangu nabi saww ngadawuh :

Bakal aya dua belas Amir , …….sadayana ti Quraisy.[5]

 

Seueur pisan hadits nu samodel kieu dina kitab hadits suni samisal dina mu’jam abi ‘awani 4/373, Musnad Ahmad 5/86/,87, Sahih ibn hibban 15/43, Mustadrak ala sahihain 4/546, jeng nu sanesna….

 

Nami2 na para Imam

1. Qunduzi Al-Hanafi (makruf ku mazhab Hanafi) dina kitab yanabi almawaddah

وفى المناقب: عن المفضل قال: سألت جعفر الصادق عليه السلام عن قوله (عزوجل): ” (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات) الاية. قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهو انه قال: يا رب أسألك بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت على، فتاب الله عليه انه هو التواب الرحيم. فقلت له: يا ابن رسول الله فما يعنى بقوله (فأتمهن) ؟ قال: يعنى أتمهن الى القائم المهدى إثنى عشر إمام، تسعة من ولد الحسين عليهم السلام.

 

Di Al-Manaqib ti Almufdhil nyarios kuring naros ka Ja’far Ashadiq as perihal Firman-Na  azza wajalla , “ cing inget aranjeun nalika Pangeran masihan ujian ka Ibrahim ku sabaraha kalimah”[6]

Nyarios : eta Kalimah (ujian) teh anu nepi ka Adam (as) ti Pangeran, maka Gusti ngahampura ka anjeunna (Adam as), jeung eta teh (taubatna Adam as) ku ngadoa (kieu) : Ya Rabbi kuring menta hampura ku haqna Muhammad jeung ali jeung Fathimah, jeung Hasan jeung Husein, maka Allah ngahampura ka anjeuna (Adam as) saenya2na Ajeunna (Gusti) maha ngahampura jeung maha Asih. Maka kuring nyarios ka anjeunna (Imam Ja’far as) : Ya putra Rasulullah , naon ari artina فأتمهن anu aya dina ayat teh ? ngadawuh (imam Ja’far as) فأتمهن(nunaikeun) nepi ka Al-Qaim Al-Mahdi Imam, (aya dua belas imam) salapan ti turunan Al-Husein as.[7]

 

2. Dina kitab eta oge disebatkeun كلهم من بني هاشم  hartinna sadayana ti bani Hasyim

3. Dina kitab eta oge disebatkeun

حدثنا أصحابنا وقالوا: حدثنا محمد بن همام، قال: حدثنا جعفر ابن محمد بن مالك الفزاري، قال: حدثني الحسين بن محمد بن سماعة قال: حدثني أحمد بن الحارث، قال: حدثني المفضل بن عمر، عن يونس بن ظبيان، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت جابر بن عبد الله الانصاري يقول

قال لي رسول الله (ص): يا جابر إن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني السلام، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم القائم اسمه اسمي وكنيته كنيتي محمد بن الحسن بن علي، ذاك الذي يفتح الله – تبارك وتعالى – على يديه مشارق الارض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبت على القول بامامته إلا من امتحن الله قلبه للايمان. قال جابر: فقلت: يا رسول الله فهل للناس الانتفاع به في غيبته ؟ فقال: إي والذي بعثني بالنبوة، إنهم يستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن سترها سحاب، هذا من مكنون سر الله، ومخزون علم الله، فاكتمه إلا عن أهله[8]

…………….ti Jabir ibn Abdullah Al-Anshari nyarios : ngadawuh rasulullah saww ka kuring, Ya Jabir, saenya2nya washi (wakil) kaula jeung Imam-imam kaum muslimin saatos kaula teh awalna ti

1. Ali teras,

2. Hasan, teras

3. Husein, teras

4. Ali ibn husein teras

5. Muhammad ibn Ali anu makruf ku Al-BAqir anjeun bakal terang (patepang jeung Al-baqir) lamun anjeun patepang sampaikeun salam ti kaula, teras

6. Ja’far ibn Muhammad, teras

7. Musa ibn Ja’far teras

8.  Ali ibn Musa teras

9. Muhammad ibn Ali teras

10. Ali ibn Muhammad teras

11. Hasan ibn Ali, teras

12. Al-Qaim , namina jiga nami kaula (-nyaeta Muhammad) panggilanana jiga panggilan kala (Abal-qasim), nyaeta Muhammad ibn Hasan ibn Ali (anu kakenal Al-Mahdi tea)

 

Tah eta anu Allah ngameunangkeun (Islam) ku anjeunna (Al-Mahdi) teh di (seluruh penjuru) timur jeung barat bumi . Anjeuna tea anu bakal Ghaib tina titingalieun, moal narima kana kaghaibanana kecuali anu tos kauji hatena ku iman.

Jabir naros ka Nabi saww : Ya Rasulullah saww naha Manusa bakal meunangkeun manfaat tina kaghaibanana? Rasul saww ngajawab : Muhun , Demi anu ngangkat kaula jadi nabi, saenya-enyana (manusa) bakal meunangkaeun cahaya ku nur na jeung wilayahna di zaman kaghaibanana, saperti manusia oge (tiasa ) nyandak manfaat tina matahari dibalik awan. Hal ieu tina rahasia Allah anu nyumput, Jeung Ilmu Allah anu kasimpan,kukituna rahasiakeun (perihal ieu) kecuali kana ahlina.


[1]Sahih Muslim 7/122

[2] Musnad ahmad ibn Hambal  5/181

[3] Musnad Ahmad ibn Hanbal 3/14, 17, 26

[4] Sahih Muslim jilid3, hal.1452, hadits ka 1821

[5] Sahih Bukhari 6:2640 kitab Al-Ahkam bab alistikhlaf

[6] Al-baqarah 124

[7] Yanabi Almawaddah juz 1hal.255

[8] Al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 441-444,bab  95

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: