Nikah Mut’ah Salah Satu Syariat Islam (Bag I)

Nikah Mut’ah Salah Satu Syariat Islam

Bukan Syariat Mazhab

Mukaddimah

                Dina pembahasan ieu urang mertelakeun perihal salah sahiji Syariat Islam anu dina sabagean diperdebatkeun dina masalah tilu sisi , kahiji masalah ayana eta syariat, anu kadua masalah dihapus atawa henteuna eta syariat, anu katilu masalah hubungan eta syariat jeung kaayaan urang ayeuna. Eta syariat anu dimaksad nyaeta NIkah Mut’ah.

                Bahasan ieu diuangkap sanes maksadna ngajak atawa marentah kana nikah mut’ah, tapi bahasan ieu ayeuna pikeun penjelasan wungkul kana syariat  Allah , teu aya maksud sanesna lamun istilahna mah “fi maqamilbayan”  ngan saukur penjelasan wungkul. Syariat Islam deuk beurat deuk henteu ari penjelasan mah kudu ayana. Ulah disumput-sumput. Ku Maksad anu disebatkeun dina Quran yen urang teu meunang ngahalalkeun naon anu diharamkeun ku gusti Allah kitu oge urang ulah ngharamkeun naon anu dihalalkeun ku Gusti Allah, sabab hal ieu salah sahiji karakter ahlulkitab anu diancem ku Allah Swt, ku kituna Allah Swt masihan peringatan ka jalmi beriman saperti dina ayat:

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

 (Almaidah: 87)

Larangan ngarubah-rubah naon anu tos ditetapkeun ku Allah Swt

وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ

Dan lantaran kebohongan yang selalu mengalir dari lidahmu, janganlah kamu mengatakan, “Ini halal dan ini haram”, demi mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.

(Annahl: 116)

فَمَنِ افْتَرى‏ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim.

(Ali imran :94)

Ku Kituna, Maksad pembahasan ieu ngan saukur penjelasan kana naon-naon anu diterangkeun Allah sareng nabina dina Alquran. Perihal hal-hal lainnya , balik deui kana mukallaf masing-masing.

                Mudah-mudahan ku penjelasan ringkes ieu urang tiasa ningali kana naon anu bener naon anu salah, naon anu fitnah naon anu lainna, kulantaran sabagean ti golongan wahabi anu tos tertanam kebencianana ka Umat Islam umumna khususna ka syiah, nyebarkeun buku-buku fitnah anu henteu aya dalil sareng penjelasan anu jelas jeung bener. Maksud aranjeuna ngan saukur nyieun karusuhan sareng fitnah kana golongan lainna. Nyumputkeun naon anu kudu dijelaskeun, ngaya-ngaya naon anu euweuh, bari jeung aib maranehanana disumputkeun tina saku. Mudah-mudahan ku penjelasan ilmiah ieu urang bisa langkung dewasa kana ruang lingkup elmu anu luas jeung luhur, urang bisa ngahormatan ka batur jeung ka dulur, urang bisa ati-ati kana pependak naon anu teu apal dicandak. Insyaallah.

MATERI

Materi singkat ieu sangaja disusun anu dicandak tina Quran, sareng tafsir kitab suni, sareng kitab hadits , kitab ulama suni. Henteu dihubungkeun kana kitab-kitab syiah, kulantaran ari dina syiah mah tos jelas ayana, anu diperdebatkeun dina Mazhab suni. Mudah-mudahan tahkik (penelitian sim kuring) ieu tiasa aya faedahna. Tambihan deui ieu sumber ngan saukur SABAGEAn wungkul, kulantaran ku seueurna sumber kana ayana nikah Mut’ah  ieu.

(ngan meureun lamun aya salah ketik, atawa kesalahan lainna, koreksi wae, bilih teu ka edit…)

Pembahasan ieu urang bagi kana 7  sesi :

1. Penjelasan tafsir ayat nikah mut’ah (Annisa :24)

2. Riwayat anu ngajelaskeun nikah Mut’ah

3. Keterangan Nikah Mutah ti para sahabat

4. Keterangan nikah mut’ah ti para tabiin, jeung ti para ulama suni , fuqaha suni sareng penjelasanana

5. Dalil-dalil kana pelarangan atawa penghapusan Nikah Mut’ah anu sabagean tos disebatkeun ku kang SP dina milis ieu sareng jawaban anu eusina nikah mut’ah teu dihapus nepi ka akhir zaman.

6. Kerancuan nikah Misyar (wahabi) , Ijtihad tanpa dalil, perbedaan jeung nikah mut’ah, sareng tanya jawab.

7. Kesimpulan

Ayat Nikah Mut’ah

Annisa :24

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَليماً حَكيماً

dan (diharamkan juga kamu menikahi) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak wanita yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain wanita-wanita yang telah disebutkan itu, (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikahi secara mut‘ah di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah dosa bagimu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Bagian anu jelas nunjukkeun kana ayat Mut’ah:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً

Maka istri-istri yang telah kamu nikahi secara mut‘ah di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban

Istamta’tum di dalam terjemahan depag tidak dengan kata Mut’ah, tetapi menggunakan arti lughawi yaitu kalau terjemahan depag begini adanya :

Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapati dari mereka……

Istilah “istamta’a “ lamun diterjemahkeun kana lughawi artina ngaraosan kanikmatan. Tapi dina basa Alquran, kedah ningali kana asbab nuzul kana makna ayat, anu eta asbab nuzul teh tiasa jadi tafsiran kana makna lafadz. Lamun urang ningali tina asbab nuzulna ayat ieu pikeun nikah mut’ah sanes balik kana bahasa lughawina (anu insyaallah engke dibahas dina pembahasan riwayat). Salah sahiji contoh dina tafsir kabi na fahrurrazi kana ayat ieu riwayat ti amran ibn alhashain nyebatkeun :

نزلت آية المتعة في كتاب علينا و لم تنزل بعدها آية تنسخها و أمرنا بها رسول الله و تمتعنا بها و مات ولم ينهنا عنه، ثم قال رجل برأيه ما شاء

Tos turun ayat mut’ah dina kitab (Alquran) ka urang sadaya, teu turun saatosna ayat anu ngahapusna, rasulullah saw menghalalkanna jeung kami ngalaksanakan nikah mut’ah ieu , nepi ka rasulullah saw wafat teu pernah ngalarang kana eta nikah mut’ah, teras saatosna aya jalmi (khalifah kadua) ku pandanganna ngalakukan naon anu dipikahayang (ngahapus nikah mut’ah).

Insyaallah pembahasan lengkapna dina pembahasan riwayat.

Jadi lamun aya ayat, teras rasul nyalira anu ngajelaskeun istilah ayat atanapi lafadz maka teu tiaa balik deui eta makna kana makna lafadzna, saperti makna shalat , haji jeung nu sanesna, Shalat lamun ku tina lughawina doa, tapi maksud shalat ieu sanes ku lughawi tapi ku istilah tafsir anu dijelaskeun, nyaeta saperangkap bentuk ibadah mulai ti takbiratul ihram nepi ka tahiat. Kitu oge Haji , Hajj yahujju maka lughawina qashadahu (maksud), tapi haji sanes makna lughawi anu dimaksud tapi makna istilah anu tos dijelaskeun seperangkat ibadah di bulan haji di mekkah.

Urang bahas deui kana tafsir-tafsir jeung riwayat sanesna perihal asbab nuzul eta ayat tanpa ningali pembahasan lainna (di hapus atawa henteuna):

1. Tafsir Kabir Arrazi anu diluhur tos ditulis

2. Fathul Qadir Syaukani maksud ayat eta :

قال الجمهور: إن المراد بهذه الآية:

نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام‏

Jumhur ulama nyarios : maksud eta ayat nikah mut’ah nu mana dihalalkeun di zaman jumenengna Rasul saw.

3. At- Tanzil Wa At-Tahrir  — penulis Ibn Asyur

و ذهب جمع: منهم ابن عباس، و أبيّ بن كعب، و ابن جبير: أنّها نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. و نكاح المتعة: هو الذي تعاقد الزوجان على أن تكون العصمة بينهما مؤجّلة بزمان أو بحال

Kumpulan jamaah saperti : Ibn Abbas, Ubay ibn Ka’ab, Ibn Jubair: ayat eta turun pikeun nikah Mut’ah anu ditunjukkeun ku kalimah : famastamta’tum bihi minhunna, nikah mut’ah nyaeta : aqad diantara dua pasangan supaya bisa jadi halal diantara kaduana dina waktu sareng kayaan anu tos ditetapkeun.

4. Tafsir Al-Quran Al-Adzim — Ibn Katsir

و قد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، و لا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلا

Ayat eta ku makna umumna pikeun dalil kana nikah mut’ah, teu diragukeun deui yen eta nikah mut’ah disyariatkeun di awal-awal Islam.

5.  Jamiul bayan fi tafsir Alquran — Thabari

ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً المتعة يقول: إذا تزوج الرجل منكم ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله. و الاستمتاع هو النكاح

…. ti ibn Abbas, tina ayat : famastamta’tum bihi minhunna faaatuhunna ujuurahunna faridhatan eta (nikah) Mut’ah, maranehanana nyarios : lamun nikah lalaki diantara anjeun teras nikah kaawewe wajib ka anjeun nyerahkeun maharna sadayana. ALISTIMTA’ nyaeta NIKAH (mut’ah).

6. Aljami’ lil Ahkamil Quran – Qurthubi

قال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرا ابن عباس و- أبي و- ابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن)

Jumhur nyarios : maksad dina eta ayat nikah mut’ah anu dihalalkeun di zaman rasulullah saw , Ibn Abbas, Ibai, sareng Ibn Jubair tina qiraatna nyebatkeun : “Cing saha anu mut’ah ka maranehanan (istri) nepi kanu waktu anu ditetapkeun maka pasihan maranehanana mahar”.

7. Ad-Durul Mantsur — Suyuthi Jalaluddin

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال كان متعة النساء في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته و لا يحفظ متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى انه يفرغ من حاجته فتنظر له متاعه و تصلح له ضيعته و كان يقرأ فما استمتعتم

Ibn Abi Hatim ngaluarkeun hadits ti ibn Abbas , anu eusina : nikah Mut’ah nisa di zaman rasulullah jumeneng diberlakukeun…..

8. Alkasyaf  — Zamakhsyari

Jeung kitab tafsir sanesna anu nunjukkeun yen “Istimta’ didieu maknana nikah Mut’ah.

Jadi Mut’ah dihalalkeun  ti zaman turunna ieu ayat, pembahasan selanjutna perihal naha ieu ayat teh dinasakh atawa henteu??? Saacana urang lebet heula kana pembahasan riwayat kana ieu ayat.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: