Wiladah Putra Kabah

WILADAH PUTRA KABAH

Riwayat yang mutawatir dan telah bersepakat para ahli tarikh bahwa Amirulmukminin Ali Ibn Abi Thalib as telah dilahirkan di dalam perut Ka’bah Almuqaddasah, oleh sebab itu Abdul Baqi AlAmri bersyair :
أنت العلي الذي فوق العلى رفعا ببطن مكة عند البيت إذ وضعا
Anda Ali diatas Ulya yang tinggi dilahirkan di perut Mekkah didalam Bait (Ka’bah)

Hakim Nisyaburi di dalam Mustadrak ala Sahihain nya 3/550 menuliskan didalamnya bahwa riwayat sudah mutawatir mengenai kelahiran Imam Ali as di Ka’bah
Berikut komentar-komentar para ulama ahlussunnah lainnya mengenai kelahiran Imam Ali as di Kabah :
1. Dahlawi (1176)
Yang mengitsbatkan riwayat kelahiran Imam Ali as di dalam Ka’bah
Di dalam kitab IJALATUL KHAFA AN KHILAFATUL KHULAFA JILID 4, BAB : amma Matsaru amirulmukminin wa Imam Asyja’iin Asadullah Alghalib Ali ibn Abi Thalim ra.
2. Sibt Ibn Jauzi (654 H)
وروي أن فاطمة بنت أسد كانت تطوف بالبيت وهي حامل بعلي (ع) فضربها الطلق ففتح لها باب الكعبة فدخلت فوضتعه فيها
Telah diriwayatkan , bahwa Fatimah binti Asad (Ibu Imam Ali as) bertawaf di ka’bah dan dia dalam keadaan Hamil (mengandung) Ali as, kemudian dia merasakan sakit di dalam perutnya (karena ingin melahirkan kemudian terbuka baginya pintu (bagian sisi Ka’bah rukun ) , lalu dia memasuki dan melahirkan dialamnya.
Tadzkiratul khawash hal 20
3. Mas’udi ( 346 H)
وكان مولده في الكَعبة .
Dan dia dilahirkan di Ka’bah
Muruj Ad-Dzahab 3/313

4. Kanj As-Syafei (658 H)
ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمكة في بيت الله الحرام ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب سنة ثلاثين من عام الفيل ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله الحرام سواه إكراما له بذلك ، وإجلالا لمحله في التعظيم

Amirulmukminin Ali ibn abi Thalib dilahirkan di Mekkah di dalam Baitullah Alharam (kabah) di malam jumat, tanggal 13 malam rajab tahun ke-30 dari tahun gajah, dan belum pernah dilahirkan sebelumnya dan sesudahnya kelahirkan di dalam baitullah alharam (kabah) dan dengan kelahiran (di dalam kabah) tersebut adalah sebuah kemuliaan baginya, dan kebesaran kedudukannya.
Kifayatuttalib fi manaqib Ali ibn abi Thalib, hal 407

5. Alhalabi (1044 H)
لأنه ولد في الكعبة وعمره (يعني النبي) (ص) ثلاثون سنة .
Dikarenakan dia dilahirkan di dalam Kabah dan umur nabi saww (pada saat itu) tiga puluh tahun.
As-Sirah Alhalabiah fi sirah Al Amiin Al Ma’muun jilid 1 hal 226

Beliau amirul Mukminin as memiliki Laqab :
1. As-Siddiq
الصديقون ثلاثة : حبيب بن مري النجار مؤمن آل ياسين الذي قال : ((يا قوم اتبعوا المرسلين)) و حزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال :((أتقتلون لاجلا أن يقول ربي الله)) ، و علي بن أبي طالب و عو أفضلهم.

Rasulullah saww bersabda : As-Shiddiq ada tiga : Pertama Habib ibn Muriyyi…….dan yang ketiga Ali Ibn Abi Thalib, dan dia yang lebih utama dari mereka.Ar-Riyadh annadhrah 3:4:1,
2. Alwashi (Ahli wasiat Nabi saww)
إنَ وصيي ، و موضع سري ، و خير من أترك بعدي، و ينجز عدتي، و يقضي ديني علي بن ابي طالب
Rasulullan saww Bersabda :
Sesungguhnya ahli wasiatku, dan tempat rahasiaku (kepercayaanku), dan orang yang terbaik sesudah aku tinggalkan setelahku, yang menunaikan pesanku, dan melaksanakan agamaku Ali Ibn abi Thalib.
Al-Majma’ Al-Kabir 6/221, Majma’ Az-Zawaid 9:113, Kanzul Ummal 11/610
3. Alfaruq ( Pembeda)
Diriwayatkan dari Abu Dzar dan salman bahwa ketika nabi memegang lengan Ali , kemudian rasul saww bersabda :

إنّ هذا أوّل من آمن بي،و هذا أوّل من يصافحني يوم القيامة، و هذا الصديق الأكبر ، و هذا فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق و الباطل
Sesungguhnyaini adalah orang yang pertama kali beriman kepadaku, Dan ini yang pertama kali yang berjabat tangan denganku di hari kiamat, dia adalah As-Shiddiq Al-Akbar, dan dia adalah Faruq (pembeda) umat ini yang membedakan antara hak dan bathil.
(Majma Az-Zawaid 9:102, Feidh Alqadir : 4:358, Kanzul ummal 11/616)

4. Ya’sub Addin ( pemimpin Agama)
Rasul saww bersabda :
هذا – و أشار إلى الإمام علي (ع) – يعسوب المؤمنين ، و المال يعسوب الظالمين.
.dia adalah (Imam ali as) pemimpin kaum mukmin, dan harta pemimpin kaum dzalimin
(Kanzul Ummal 11/616, Majma’ Az-zawaid 9:102)

5. Amirul Mukminin /Wali kulli Mukmin
أَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي
Rasul saww bersabda : Anda wali seluruh Mukminin setelahku ( Musnad Abi dawud hadits 2752)

6. Hujjatullah
قال (ص) : أنا و علي حجة الله على عباده
Rasulullah saww bersabda : saya dan Ali adalah Hujjatullah bagi HambaNya
Kunuz Alhaqaiq ( 43)

1. Amirul Mukmini adalah orang yang pertama kali masuk Islam di dalam sahih tirmidzi dikatakan bahwa ketika berumur sembilan tahub sudah menjadi pengikut rasulullah yang setia, dan hal ini sudah menjadi hal yang disepakati kaum muslim (sahih tirmidzi 2:301).
2. Di hari dikatakan “Yaumuddar” pengajakan pertama rasulullah kepada kerabat terdekatnya , tercatat di berbagai riwayat dan hadits dan diceritakan pula dalam tarikh thabari 2: 63, bahwa ketika rasul mengundang kerabat terdekatnya dan bersabda : Barang siapa yang membantuku dalam urusan risalahku maka akan menjadi saudaraku, washi ku dan khalifah setelahku, tiga kali dikatakan hanya Ali yang berumur 9 tahunlah yang sanggup menerima panggilan nabi saww.
3. Amirul Mukmini ali adalah yang rela berkorban menggantikan di tempat perbaringan rasulullah saww yan dikenal sebagai lailatul mabit, dia mengorbankan jiwa raganya untuk jiwa rasulullah , diaman rasulullah saww pada saat itu berhijrah ke Madinah.
4. Banyak sekali ayat yang turun mengenai beliau diantaranya yang terkenal :
Surah almaidah 55:
Sesungguhnya pemimpinmu hanyalah Allah, rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, sedang mereka dalam kondisi rukuk.
Diceritakan dalam tafsir arrazi, tafsir tabari dan laiinnya menjelaskan turun ayat untuk Ali.
Dan juga dia adalah salah satu anggota Ahlul bait yang disucikan surat al ahzab 33
5. amirul Mukminin sebagai pembeda antara Mukmin dan munafik, : Barang siapa yang mencintainya dia mukmin dan membencinya dia munafik (rasulullah saww)
6. Imam Ali as selalu berjihad bersama nabi dan selalu pada barisan terdepan,pahlawan di perang badar , sehingga di dalam kitab kanzul ummal 3/153, dikatakan Jibril berkata : La Fata illa Ali la Saifa Illa Dzulfiwqr yakni tidak ada pemuda selain Ali dan tidak ada pedang selain pedang Dzulfiqar.
7. Perang Uhud, yang mana sebagian besar sahabat lari kelimpungan, tetapi dia terus menemani dan menjaga nabi, sampai-sampai banyak sekali sabitan di punggungnya dikarenakan beliau menjaga rasulullah saww dari musuh2nya.
8. dalam perang khandak, dengan tangkasnya mengalahkan sang Amru , seorang yang kuat dan besar yang memiliki keahlian perang, yang dimana orang2 pada takut melihatnya, tetapi Rasulullah saww mengutus Ali untuk membuktikan bahwa Ali pasti menang.
9. Kemenangan Khaibar, seperti yang makruf kita kenal bahwa Ali mengangkat pintu khaibar yang besarnya lebih besar berkali-kali lipat dari besarnya manusia, tetapi dengan mukjizat dan ridha rasulNya , dapat mengangkatnya, Khaibar-khaibar ya Ali.
10.Hujjatul wada , yang terkenal dengan peristiwa Ghadir Khum, dimana Nabi bersabda : Man Kuntu Maula Fa aliyuun maula… di depan ribuan sahabat , dan hal ini dikarenakan atas perintah Allah SWT untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa kepemimpinan selanjutnya ditentukan diatas tanganNya
Hai rasul, sampaikanlah apa yang di turunkan kepadamu dari Tuhan-mu. Dan jika kamu tidak mengerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (almaidah 67)

11. dialah yang menikahi putri rasulullah, Sayyidatunnisa al alamin , dan alkautsar
12. dialah yang mengkafani, memandikan dan mensolati rasulullas saww, ketika sahabat lain sibuk dengan saqifahnya…
13. sampai akhirnya syahid ketika shalat shubuh oleh Ibn Muljam laknatulla alaihi.

wassalam

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: