Ghadir Khum Bag III ( Ayat Ikmaludin)

Alghadir
Bagian III
Fakta yang terlupakan
Ayat Ikmaluddin (Almaidah :3)

Ayat ini merupakan ayat yang turun setelah Ayat At-Tabligh yang terjadi di peristiwa Ghadir , pada tanggal 18 Julhijjah 10 Hijriah yang merupakan penegasan akan kesempurnaan agama setelah tersampainya seluruh risalah dan penegakkan kepemimpinan.
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu”
Banyak sekali dari para ulama suni besar a’lam yang menceritakan turunnya hadits ini dalam peristiwa ghadir khum, dari sekian banyak tersebut diantaranya:
1. Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir At-Thabari , wafat 310 H
2. Abul Hasan Ali ibn Umar Ad-daruquthni , wafat 380
3. Abu Hafsh ibn Shahin , wafat 380
4. Abu Abdillah Alhakim an-Nisaburi , wafat 405
5. Abu Bakar Ahmad ibn Musa Ibn Mardawiah Alisfahani, wafat 410
6. Abu Na’im Ahmad ibn Abdullah Alisfahani, wafat 430
7. Abu Bakar Ahmad ibn Husein Albaihaqi , wafat 458
8. Abu Bakar Alkhathib albaghdadi, wafat 463
9. Abu Alhusein ibn Anuqur, wafat 480
10. Abu sa’id Mas’ud ibn Nashir As-sajestani, wafat 477
11. Abu alhasan Abu Almaghazali Alwasithi, wafat 483
12. Abu Alwasim alhakim Alhaskani
13. Alhasan ibn ahmad Alhaddad Alisbahani , 515
14. Abu Bakar Almazrafi, wafat 527
15. Abu Alhasan Ibn Qubais, wafat 530
16. Abu alqasim ibn As-Samarqandhi, wafat 536
17. Abu alfath An-Nathnazi, wafat 550
18. Abu Manshur Syahdar ibn Syiwiyah Ad=Dilmi , wafat 558
19. Almuwaffiq ibn Ahmad Almakki Alkhawarizmi, wafat 568
20. Abu alwasim ibn Asakir Ad-Damisyki, hal 571
21. Abu Hamid sa’d Addin As-shalihani
22. Abu Almudzaffar sabti ibn Jauzi, wafat 654
23. Abdurazzaq Ar-Ras’ani, wafat 661
24. Imaduddin ibn katsir Ad-Dimesyki, wafat 774
25. Jalaluddin as-suyuthi , wafat 911
Para ulama dalam berbagai qurun menceritakan hal tersebut dalam kitabnya, walaupun disini hanya dijabarkan sebagiannya
Jalan periwayatan hadits mengenai asababunnuzul ayat tersebut banyak jumlahnya, diantaranya :
Di dalam kitab Syawahiduttanzil liqawa’iduttafdzil penyusun Alhakim Alhaskani, terdapat 6 Jalur hadits disini hanya disebutkan tiga saja sebagai contoh:
a. Mengkhabarkan kepada kami Abu Abdullah As-Syirazi berkata : Mengkhabarkan kepada kami abu Bakar Aljarjarai berkata : berbicara kepada kami abu Ahmad Albashri , berkata: berbicara kepada kami Ahmad ibn ‘ammar ibn Khalid, berkata: berbicara kepada kami Yahya ibn abdullah Alhamid Alhammani, berkata: Berbicara kepada kami Qais ibn Ar-rabi’, dari abi Harun, dari Abi sa’id alkhudri:

أنّ رسول الله عليه و آله و سلّم لمّا نزلت عليه هذه الآية قال : الله أكبر على اكمال الدين و إتمام النعمة، و رضا الرب برسالتي و ولايتي علي ابن أبي طالب من بعدي، ثم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه ، و عاد من عاده، و انصر من نصره، و خذل من خذله.
Sesungguhnya Rasulullah saww ketika turun ayat ini kepadanya , bersabda: Allahu Maha besar (yang telah) menyempurnakan agama dan ni’mat, dan telah ridha tuhan dengan risalahku dan wilyalah Ali ibn Abi Thalib setelahku, kemudian bersabda: Barangsiapa yang menjadikan aku maulanya maka Ali maulanya juga, Ya Allah lindungilah orang yang berwilayah padanya, dan musuhilah orang yang bermusuhan dengannya , tolonglah orang yang menolongnya, dan kalahkanlah orang yang menelantarkannya.
b. Berbicara kepada kami zakariya ibn abi Ishaq berkata : mengkhabarkan kepada kami Abdullah ibn Ishaq, berkata : berbicara kepada kami Alhasan ibn ‘Alil Al’anzi berkata : berbicara kepada kami Muhammadi ibn Abdurrahman Adzari’ berkata : berbicara kepada kami Qais ibn Hafsh ad-darimi, berkata : berbicara kepada kami ali ibn Alhusein Abu Alhasan Al’abdi dari Abi Harun Al’abdi, dari Abi sa’id Alkhudri:

انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلّم دعا الناس إلى علي فأخذ بضبعيه فرفعهما ، ثم لم يتفرّقا حتى نزلت هذه الآية ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً)) فقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلّم : ((الله أكبر على إكمال الدين و إتمام النعمة و رضا الرب برسالتي و ولاية لهلي)) ثم قال للقوم : ((من كنت مولاه فعلي مولاه))
Sesungguhnya nabi saww menyeru manusia untuk (berwilayah kepada ) ali kemudian memegang kedua lenganya dan mengangkatnya, sampai turun ayat —ikmaluddin— kemudian bersabda rasulullah saww : Allah maha besar yang menyempurnakan agama dan ni’mah dan Allah ridha dengan risalahku dan wilayah untuk ali, kemudian bersabda kepada sekumpulan manusia : Barangsiapa yang menjadikan aku maula maka Ali maulanya juga.
c. Mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar Alyazdi, berkata : mengkhabarkan kepada kami Abu alqasim ‘ubaidillah ibn ‘Abdillah As-sarakhsi- di bukhara- berkata : telah mengkhabarkan kepada kami Abu Nashr Habasyun ibn Musa Alkhallal berkata : berbicara kepada kami Ali ibn sa’id as-syami, berkata : berbicara kepada kami Dhamrat rabi’ah, dari Abdullah ibn syaudzab dari mathar alwarraq dari syar ibn hausyab, dari Abi Hurairah , berkata :

من صام يوم ثمانية عشر من ذي الحجة كتب الله صيام ستّين شهراً ، و هو يوم غدير خم لمّا أخذ النبي صلى الله عليه و آله و سلّم بيد علي فقال : ((ألست و ليّ المؤمنين؟))، قالوا : بلى يا رسول الله ، فقال : ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي و مولى كلّ مؤمن ، و أنزل الله ((اليوم أكملت لكم ديمكم))

Barang siapa yang berpuasa pada hari ke 18 dari bulan Dzulhijjah allah akan menulis (pahalanya) 60 bulan, dan hari itu adalah Hari Ghadir khum ketika Nabi mengangkat tangan ali , kemudian bersabda : Bukankah aku ini Wali mukminin, berkata mereka : betul ya rasululullah , kemudian bersabda : Barang siapa yang menjadikan aku walinya maka Ali walinya juga, kemudian Umar ibn Khattab berkata : Bakhin-bakhin ya ibn abi thalib anda telah menjadi Maulaku dan maula seluruh mukmini, dan Allah menurunkan (ayat) : hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu.

Hadits yang menerangkan ayat tersebut banyak jumlahnya di dalam kitab lainnya seperti di dalam kitab tafsir Ad durul mantsur, Tarikh Albaghdadi, Musnad Ahmad, Mushannif Abi syaibah, dll nya
Bersambung ke bagian ke IV : ……( Itsbat perawi ayat Ikmaluddin)

Zen

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: