Ghadir Khum Bag II ( Itsbat Perawi)

Ghadir Khum
Bagian II (Itsbat Perawi)
Fakta yang terlupakan

2. Pengitsbatan para perawi yang meriwayatkan Ayat At-Tabligh (al-maidah 67) adalah untuk wilayah Imam Ali. Kita lihat sebagai contoh beberapa jalur periwayatan:
a. Riwayah Abi Na’im
Berbicara kepada kami Abu Bakar Ibn Khallad, berkata : telah berbicara kepada kami Muhammad ibn Utsman ibn abi syaibah, berkata : telah berbicara kepada kami Ibrahim ibn Muhammad Ibn Maimun, berkata, telah berbicara kepada kami Ali ibn ‘Abbas, dari Abi al-jahhaf dan ala’masy, dari ‘Athiah , dari Abi sa’id Alkhudri , berkata : telah turun ayat ini kepada rasulullah saww untuk (wilayah) Ali ibn abi Thalib :
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
Keterangan Ulama Suni mengenai perawinya :
1. Abu Bakar ibn Khallad dia adalah Abu Bakar ahmad ibn Yusuf albaghdadi, (Adzahabi dalam sir ‘alam annubala, dan Alkhatib dalam tarikh nya)
Berkata Abu na’im : Tsiqqat( كان ثقة)
Begitu pula yang mengtsiqatkan Abu al-fath ibn Abi Al-faris (Tarikh Albaghdad : 5/220-221)
Adzahabi mensifati dengan : Syeikh yang benar , seorang muhaddits (الشيخ الصدوق، المحدث، مسند العراق)
(Sair ‘alam annubala : 16:69)
2. Muhammad ibn Utsman ibn Abi Syaibah
Adzahabi dalam tarjamahnya untuknya dengan mensifatinya : Imam Alhafidz Musnad, kemudian berkata ibn ‘adi : tidak aku temukan hadits munkar padanya , maka aku sebutkan ( aku gunakan periwayatannya ) : لم أر له حديثاً منكراً فأذكره
3. Ibrahim ibn Muhammad Ibn Maimun
Adzahabi (Sair ‘Alam An nubala 12:364) pada tarjamah Ahmad ibn Azhar : Dia adalah Tsiqqah tanpa ada ragu sampai dimana kita menetapkannya pada hadits tersebut dalam keutamaan Ali ra.
Ibn Hibban di dalam Tsiqqatnya 8/73 memasukkan dalam kategori Tsiqqat dan tidak ditemukan dia pada kitab orang-orang yang dha’f periwayatannya : و لم أجد له ذكراً في كتب الضعفاء…

4. Ali ibn abbas
Dia ada dalam rijal sahih attirmidzi ( Taqrib attahdzib 2/39)
5. Abul Jahhaf dawud ibn Abi ‘auf
Dia dari rijal Abi dawud dan nasai dan ibn Majah , dan metsiqqahkan Ahmad ibn Hanbal dan Yahya ibn Mu’in, dan berkata abu hatim : dia salih dalam hadits, dan berkata An-nasai : لا به بأس (Mizan Ali’tidal 2/18)
6. Al-a’masy
Dia adalah dari Rijal Assihah Assittah (Taqrib at-Tahdzib 1/133)

b. Riwayah Ibn Asakir
Berkata : Mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar wajih ibn Thahir, memberitakan kepada kami Abu Hamid Al-Azhar, memberitakan kepada kami Abu Muhammad Al-mukhalladi alhalwani, memberitakan kepada kami Alhasan ibn Hammad, memberitakan kepada kami Ali ibn Abbas, dari Al’amasy dan Abi Jahhaf dari ‘Athiyyah, dari Abi sa’id alkhudri, berkata: telah turun ayat :
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
Kepada rasulullah saww di hari Ghadir untuk (wilayah) ali ibn Abi thalib.
1. Abu Bakar wajih ibn Thahir
Berkata Ibnu Jauzi : Dia adalah syeikh yang salih , benar, baik sejarahnya…
(al-muntadzim 18/54)
Adzahabi Berkata : Syeikh yang Alim, adil..: الشيخ العالم ، العدل، مسند خراسان
(Sair A’lam an- Nubala 30/109)

2. Abu Hamid Al-Azhari
Adzahabi berkata : Al-Azhar, seorang yang adil, yang dapat disandarkan padanya, benar…
الازهري، العدل، المسند، الصدوق…..
(Sair ‘Alam Annubala : 18:253)
3. Abu Muhammad almukhalladi
Hakim Berkata : Dia adalah sahih dalam pendengarannya dan tulisannya, dan kuat dalam periwayatan, ….
هو صحيح سماع و الكتب، متقن في الرواية…..
(Sair ‘alam An-Nubala 17/530)
Adzahabi berkata : المخلد ، الشيخ الصدوق، المسندابو محمد…العدل، شيخ العدالة…..
(sair ‘Alam Annubala : 16: 539)
4. ‘Athiyyah
Dia termasuk Rijal as-sahih Abi dawud dan Rijal albukhari dalam kitabnya al-adab almufrad
Alkhattabi berkata : tidak ada yang menulis ilmu agama sepertinya, dia yang menempatkan secara baik, dan banyak pengetahuannya dalam Sahihain ( Almuraqat fi syarh Almisykat : 11/22)
Bersambung ke ….bagian III (Ayat Ikmaluddin almaidah ayat 3)

Zen

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: